Prijave za upis na program
PEDAGOŠKO-PSIHOLOŠKO-DIDAKTIČKO-METODIČKE IZOBRAZBE

od 03.10.2022. do 20.01.2023.

Dobrodošli na mrežnu stranicu elektroničke prijave i upisa na Pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičku izobrazbu na Filozofskom fakultetu u Osijeku.

Putem ove aplikacije svi zainteresirani kandidati mogu se prijaviti i upisati na program Pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičke izobrazbe (u daljnjem tekstu PPDM izobrazba).

U drugom upisnom ciklusu 2022./2023. nastava počinje 28. siječnja 2023. Prijave i upisi za drugi ciklus u 2022./2023. traju od 3. listopada 2022. do 20. siječnja 2023., što znači da se svi zainteresirani kandidati mogu prijaviti i upisati samo u tom roku. Nakon toga roka neće biti moguće prijaviti se i upisati u drugi upisni ciklus 2022./2023.

Nakon zaprimljene prijave referada PPDMI obrađuje podatke i obavještava kandidata o statusu njegove prijave putem e-pošte. Kandidat se može upisati na PPDMI putem ove aplikacije nakon što primi obavijest da je valjano ispunio sve podatke i priložio tražene dokumente.

Za sve nejasnoće i dodatna pitanja možete kontaktirati s našom službom telefonom: 031/211-400, e-mailom: amihaljevic@ffos.hr (Ana Mihaljević), vpolicic@ffos.hr (Vladimir Poličić, dipl. oec.), dburazin@ffos.hr (Domagoj Burazin, mag. iur., univ. spec. publ. admin.) ili poštom: Filozofski fakultet Osijek, Lorenza Jägera 9, 31000 Osijek, s naznakom Pedagoško-psihološko-didaktičko-metodička izobrazba